主頁 本書讀者評論選輯我想看來生不做中國人简体字版

Wednesday, October 8, 2008

中國真的那樣窮嗎?

德國傳教士花之安(Ernst Faber 1839-1899)在其用中文寫的經典鉅著《自西徂東》中對中國病/國情簡直洞若觀火﹐他說﹕「說者竟以中國多窮民,諉之於地窮,謂中國不及西國地土之富,不知此乃愚人之見。中國土地實能富於西國,蓋中華地土膏腴,萬物易於生長……若西國則土地寒冷,生物艱難,而究之西國竟能致富,然則中西國政之善不善,必有能辨之者矣……夫中國致窮之故……一由於好奢……一由於好假,常費財以作虛假之事,如世上之酬神醮演戲及打齋禮鬥,與夫一切虛假之事,皆費錢財,此致窮之道也……」的確﹐中國之窮﹐並非與生俱來﹐而主要是「國政」之「不善」﹐以及好奢好假﹐十九是人禍。100年後的今天﹐並無絲毫改進。且不說民眾用於婚葬、供奉死人的虛耗﹐若政府不是荒嬉國政﹐不恤民困﹐好奢好假﹐就已經為社會為國庫省回成千上萬億。譬如﹐不搞奧運可省回四千億,不搞貪污腐化每年又省幾千億,做好水土保育以防洪一年又省幾千億,不搞銀彈政策跟台灣爭奪阿非拉小國承認又省幾百個億,甚至不好大喜功搞送人上天又可省千億,搞好食品的儲運減低巨量耗損又可省幾百個億﹐改善一下國民的營養不良以提升病夫式生產力又省幾百個億﹐改善國民衛生和不謊報疫情以避免非典型肺炎爆發又省幾千億﹐搞好產品安全食品安全也會為醫療系統省回無數個億﹐只要一個政府稍為向人民問責的﹐不可能發生上述那麼多的人禍﹐少了這些人禍﹐中國的財政不會現在那麼緊張﹐一般小市民特別是農民絕不可能窮成現在這個樣子。專家估計﹐中國六十年代第一顆原子彈就用了41億美元﹙按1957年的物價算﹚﹐儘管周恩來只敢說花了幾十億人民幣﹐但幾十億人民幣那個時候也是不得了的天文數字。據張戎在其鉅著《毛澤東﹕鮮為人知的故事》的考證﹕中國當時若不為這原子彈揮霍﹐「這些錢要是用在國際市場上買小麥﹐可以給全國人民在兩年中每人每天增加300熱卡﹐可以使大饑荒中餓死的三千八百萬人一個都不會死。也就是說﹐為了毛的第一個原子彈而死的中國人﹐是美國在日本扔下的兩顆原子彈合起來炸死的人的一百倍。」(見英語版506頁﹐中文版430頁

7 Comments:

Anonymous said...

似乎花之安係個好嘅傳教士:
箴14:21 藐視鄰舍的、這人有罪.憐憫貧窮的、這人有福。
得2:12 願耶和華照你所行的賞賜你、你來投靠耶和華以色列上帝的翅膀下、願你滿得他的 賞賜。

Anonymous said...

好虛. 好假. 都係強國將會變弱時自然產生的毛病. 不過可以有如此長時間. 如此廣泛的人民有這種毛病真的不多見.
(其病的根本就係收入不均. 有錢的人完全不知把錢投資在哪裡好. 所以就變成向完全虛幻的機會投資. 羅馬帝國末期信仰不存在的神. 而放棄世俗的神明的運動就是如此. )

罗三思 said...

钟先生,我十分想读您出版的作品,无奈香港去不成、网购没地方、搜索被屏蔽。

冒昧地问一下,您是否可以为我提供您作品的电子版呢?我会将它传给更多想看到它的人。虽然这是侵犯版权的,但我想不到还有什么可行的办法能够看到您的作品。

假如您允许的话,请在此条留言后告知(因为我不敢留下我的email),我会设法与您取得联系并将电子版的书款打给您。

鍾祖康 (Joe Chung) said...

罗三思好,虽然中国民众对此书有极大需求,也想得到此书的电子版,但由于此书的电子版也是出版商所拥有,我不能将电子版上载到网上,但我会努力与出版商取得共识,以解决这个问题。另外,我的电邮 onlytojoe2@gmail.com,原已写在关于我自己的底部,只是你看漏了,现在我把这电邮再另放于顶部。

Anonymous said...

為何印度首枚月球探測器升空

所以,浪費金錢的不只是中國...

看看這個這個
xd

Anonymous said...

倒是花之安如果知道神是這麼殘忍有何反應?再深入讀聖經的話。然而他不需過份擔心中國人民,基督徒說神自有安排。

以前,老師教到一個天生就瞎了,耶穌答要在他身上顯出神的作為,有不少同學說:「搞錯呀!」
而我最後的聖經老師看了張翠容的中東現場,她驚訝神的子民竟然會這樣...

Anonymous said...

來生妳最好別做人
萬壹 老天疏忽了 讓妳成了某國人 也不過是重新去做騙子 希望老天 別打盹啊

 

blogger templates 3 columns